กิจกรรม

    

 กิจกรรม                                                                             

       =>  ปาเป้า (Darts)                                                  

       =>  เรือแคนู  (Canoeing)

       =>  ดำน้ำตื้น (Snorkeling)                                           

       =>  ดำน้ำลึก (Scuba Diving)                                             

       =>  ตกหมึก (Squid Fishing) 

       =>  ตกปลา (Fishing)