การแก้ไขและยกเลิก

กรุณาแจ้งโดยตรงผ่านทางรีสอร์ท ที่เบอร์ 038 644 386 , 081 3444 567 

หรือแจ้งผ่านทาง E-mail : greenbayresortsamed@gmail.com หรือ ส่งผ่าน Line ID : greenbaysamed